Válaszadóinknak

Köszönjük Válaszadóink bizalmát és közreműködését kutatásainkban!

 

Értékes válaszaikkal hozzájárulnak azon elemzések elkészüléséhez, melyek a piaci szereplők – szolgáltatók, gyártók, márkák –, a szakpolitikai és szabályozó intézmények, valamint a széles szakmai közönség/közösség számára kulcsfontosságú információt nyújtanak a piac helyzetéről és fejlődési trendjeiről, az ügyfelek, fogyasztók, felhasználók igényeiről és elégedettségéről. Válaszaival Ön is alakítja a piacot.

 

A 2001-es indulásunk óta évente több tízezer interjút készítünk vállalati és intézményi döntéshozók és szakemberek, illetve lakossági válaszadók segítő közreműködésével. 

Megbízható kutatócégként kiemelten fontos számunkra a válaszadói bizalom megőrzése és a privát szféra tiszteletben tartása. Ezért – a törvényi kötelezettségeken és a szakmai ajánlásokon túl is – kiemelt figyelmet fordítunk az adatkezelésre az Infotörvény és a GDPR rendelkezéseivel összhangban.

A BellResearch valamennyi kutatási projektjében az önkéntesség, az anonimitás és a titkosság elvét és gyakorlatát érvényesíti, az adatokat a Válaszadók tájékozott hozzájárulása szerint kezeljük.

Adatkezelési tájékoztatónk az Adatvédelem oldalon olvasható.

Kérdéseikkel, észrevételeikkel az alábbi csatornákon fordulhatnak munkatársainkhoz:

 

Hálásak vagyunk bizalmukért és együttműködésükért, számítunk részvételükre kutatásainkban!