Digitális pénzügyek, pénzügyi digitalizáció

A lakosság elektronikus pénzügyei és digitális pénzügyi érettsége

Szindikált elemzésünk – a 2010-ben indított eBanking/eWallet kutatássorozat alapjain – immár negyedik éve ad átfogó és teljes képet a lakosság elektronikus pénzügyeiről és digitális pénzügyi érettségéről.

 

Új megközelítéssel, a digitalizáció komplex környezetébe illesztve szegmentálja a teljes piacot, szakértői elemzéssel és insightokkal támogatja a stratégiaépítést és a fejlesztési irányok kijelölését.

Értékek, hasznok, előnyök

  • „Nagy kép” populációs adatokkal, idősorokkal – a hazai 15+ éves célcsoport mérete, jellemzői, trendjei
  • Friss helyzetkép és elemzés a lakosság digitális és pénzügyi érettségről
  • A digitális környezet egyedülállóan részletes bemutatása – a Magyar Infokommunikációs Jelentés szinergiáival
  • A teljes piac reprezentatív leképezése a 15+ évesek teljes banki célcsoportjában – a jelenlegi ügyfélkörön túl az elzárkózók és a potenciális belépők is
  • Komplex kép: ismeretek és igények, attitűd és fogékonyság, használat és potenciál, lehetőségek
  • A digitalizáció széles környezetébe illesztve, jóval túlmutatva a core pénzügyi területeken
  • Digitális pénzügyi szegmentáció és profilok, részletgazdag kép a célcsoportokról, több dimenzióban
  • Piacbecslések, projekciók

Komplex digitális szegmentáció

A BellResearch elemzése komplex digitalizációs és pénzügyi megközelítéssel szegmentálja a teljes piacot, attitűdök, képességek, eszközök, használat és potenciál alapú jellemzéssel – megrajzolva a digitális bankolás evolúciós térképét.