Mobiltávközlési szolgáltatások

Magyar Infokommunikációs Jelentés 2022 // Üzleti szegmens

Szegmens

A teljes üzleti szegmens: 1+ fős hazai társas vállalkozások (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok) és intézmények (önkormányzati és központi forrásból finanszírozott szervezetek)

 

Tervezett tematika

Beszédcélú mobiltelefon-előfizetések üzleti célú használata a társas vállalkozások és költségvetési intézmények körében. „Közvetlen” és „közvetett” mobilpenetráció, beszédcélú SIM-kártyák száma, szolgáltató-kapcsolatok. Magánszemély nevén lévő („lakossági”) mobilelőfizetések üzleti célú használata és annak okai, a cég/intézmény üzletmenetével/ügyvitelével összefüggésben igénybe vett lakossági SIM-kártyák száma, „üzleti” előfizetés vásárlás jövőbeni motivációi és potenciálja. A vállalati és intézményi mobilpiac mérete, a mobilkiadások aránya a beszédcélú kommunikációban. Szolgáltatók piaci részesedésének többdimenziós vizsgálata (ügyfelek, SIM-kártyák, bevételek, stb. alapján), párhuzamos szolgáltató-kapcsolatok motivációi. Egyedi szerződések, publikus csomagok, flottás közvetítők, CUG megoldások. Mobilszolgáltatók iránti attitűd, szolgáltatókkal szembeni percepciók, szolgáltató- és díjcsomag-választás paraméter-rendszere (részletes elvárás és elégedettség elemzés), jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett szolgáltatók. Üzleti célra mobiltelefont nem használó munkatársak száma és karakterisztikája, az „üzleti” előfizetések jövőbeni potenciálja. Új előfizetés beszerzések és lemondások, tervek. Az üzleti mobilpiac fejlődésének dinamikája, kereslet-előrejelzés, előrejelzések: előfizetések, piacméret.

A munkatársak mobilkészülék választásának szempontjai, a készülékek finanszírozásával kapcsolatos jövőbeni igények. 5G-képes készülékek penetrációja, darabszáma és beszerzési tervei. Okostelefon-penetráció és főbb állományi adatok. A beszédcélú előfizetésekhez igénybe vett „VAS”/kényelmi szolgáltatások (pl. készülékbiztosítás, vírusvédelem, információbiztonsági szolgáltatás, online tárhely, O365 stb.). eSIM penetráció. Tömeges SMS szolgáltatás használata. Korlátlan beszélgetést biztosító (full & on-net) „flat” tarifacsomagok elterjedtsége. A „korlátlan” csomagok hatása a szervezetek mobiltelefon kiadásaira, árérzékenység. Dolgozói program penetráció, tipikus használók.

Beszédcélú SIM-ekhez kapcsolódó mobilinternet-csomagok, szolgáltatói részesedések, a „small screen/handset” mobilinternet jelenlegi és jövőbeni vállalati alkalmazásának céljai, körülményei, motivátorai. A mobilinternet-csomagok paraméterei, adatforgalmi keretek. A „small screen/handset” mobilinternet jövőbeni terjedésének lehetőségei, tervek, az „elzárkózók” mobilizálása. Upgrade potenciál a jelenlegi előfizetők körében. Korlátlan mobilinternettel kapcsolatos ismeretek, percepciók, ár-érték arány megítélés és igények. Mobilinternet „csomagolásával” kapcsolatos preferenciák, árérzékenység. „OTT” üzenetküldés illetve az „OTT” VoIP alkalmazása az üzleti célcsoportban, hatása a „hagyományos” mobiltávközlési kiadásokra, megítélése (üzleti felhasználás kontextusában), jövőbeni tervek.

„Nagyképernyős” mobilinternet penetráció a vállalati és intézményi szegmensben. „Large Screen” mobilintenet előfizetések száma, a szolgáltatók pozíciói, részesedési mutatók. „Helyhez kötött” vs mobilinternet keresztelemzések, a mobilinternet helyettesítő/kiegészítő szerepének vizsgálata. A „nagyképernyős” mobilinternet jövője: az előfizetések számára és a piac méretére vonatkozó előrejelzések. Egyéb „M2M” (Machine-to-Machine) adatkártyák használata, előfizetések, szolgáltatói kapcsolatok. „5G”-vel kapcsolatos ismeretek, várt előnyök és lehetséges alkalmazási célok. 

eSIM kártyák ismertsége, jövőbeli igénybevételi tervek, lehetséges használati területek.

A mobiltávközlési szolgáltatások teljes vállalati és intézményi piacának mérete, szerkezete. Az egyes mobiltávközlési szolgáltatások keresztösszefüggései, a távközlési szolgáltató-kapcsolatok heterogenitása, a kínálati oldali szereplők ügyfélszáma, bevétele és részesedési mutatói. A meghatározó piaci szereplők mobiltávközlési ügyfélkörének jellemző profilja, a szolgáltatói bevételek felvevőpiaci és technológiai szerkezete. Az üzleti mobiltávközlési piac méretére és szerkezetére vonatkozó jövőbeni előrejelzések.

 

Státusz

Megjelenés: 2022. augusztus

(A 2021-es elemzés elérhető, azonnal szállítható.)

  

Támogatás

Komplex másodelemzések ügyféligényre szabva, egyedi szegmentáció lehetőségével, további kereszt-összefüggések feltárásával.

Tanácsadói támogatás és beépítő workshop: az eredmények kontextusban értelmezését, üzleti felhasználását és stratégiába illesztését a BellResearch tanácsadói segítik az érintett területek bevonásával.