Infokommunikáció a háztartások szintjén

Magyar Infokommunikációs Jelentés 2022 // Lakossági szegmens

Szegmens

Lakossági szegmens: hazai háztartások a háztartásfő megkérdezésével

 

Tervezett tematika

A hazai háztartások száma és multidimenziós profilja. Változások a háztartások számosságában és összetételében. A háztartásfő demográfiai profilja. Lakásviszonyok, pénzügyi helyzet és annak változása, költözés.

Informatikai és szórakoztató-elektronikai eszközök penetrációja, valamint azok jellemzői/műszaki képességei: desktop pc, laptop pc, tabletek, TV-készülékek, játékkonzolok, projektorok, multimédiás tartalomfogyasztáshoz kapcsolódó egyéb eszközök, okoseszközök, stb. A különböző digitális eszközök használatát befolyásoló tényezők modellezése, a „távolmaradó” háztartások szegmentációja, a nem-használat okai („digitális szakadék”, a belépést gátló tényezők), előrejelzések. IT és szórakoztatóelektronikai eszközök beszerzése, azok csatornái, a beszerzésnél figyelembe vett szempontok (pl. márkanév, ár, az eladó személye, stb.).

Internet és/vagy TV szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezésekkel/eszközökkel (pl. Internet modem, set-top-box) kapcsolatos kérdések. „Smart home” megoldásokkal kapcsolatos ismeretek, attitűdök. Jelenleg használt megoldások/funkciók, azok „fejlettsége”. Jövőbeli tervek, preferenciák, az „okos otthon” megoldásokkal szembeni elzárkózás okai.

PayTV” szolgáltatások igénybevétele a háztartásokban, technológiák (CaTV, IPTV, SAT TV, DVB-T) szerinti összetétel, előfizetett televíziós programcsomagok és azok tartalma. Fizetős filmcsatornák, egyéb kiegészítő/tematikus csomagok: jelenlegi használat és igények. HD csatornák megítélése. Szolgáltató-kapcsolatok, kiadások; a szolgáltatók részesedési indikátorai. Múltbeli szolgáltató kapcsolatok, szolgáltató- és technológiaváltások. A jelenleg payTV-vel nem rendelkező háztartások televíziózási szokásai, a payTV előfizetés lehetőségei. Digitális/interaktív szolgáltatások ismerete, elérhetősége, jelenlegi használata, igények és fizetőképes kereslet (pl. EPG, PVR stb.), az ilyen jellegű tartalmak és szolgáltatások jelenlegi fogyasztási mintázatai. Elvárások és elégedettség a jelenleg igénybe vett televíziós szolgáltatásokkal. Szolgáltatóváltási, csomagváltási és új előfizetés beszerzési tervek, jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett és preferált szolgáltatók, a televíziós csomag „értéknövelési” lehetőségei. Több gyermekeknek szóló tartalom vonzereje. Több sport-jellegű tartalom vonzereje. „Multiscreen” televíziózással, online lineáris és nem lineáris televíziózással kapcsolatos ismeretek, jelenlegi használati szokások, platformok (PC, tablet, okostelefon, stb.), motivátorok, élethelyzetek, tervek és igények. „Videotéka/videotár” megoldásokkal, streaming szolgáltatásokkal kapcsolatos ismeretek, használati mintázatok, tartalmak, az igénybevétel céljai és intenzitása, előfizetés másokkal való megosztása, konstrukciók, költések. HBO GO/MAX és Netflix szolgáltatás igénybevétele és annak motivátorai. Hazai szolgáltatók VoD szolgáltatásainak ismertsége és használata, jövőbeli tervek. VoD/streaming szolgáltatásokkal szembeni elzárkózás okai. Online videomegosztók otthoni használata. Internetes filmletöltések. A „payTV” piac jövőképe, penetrációs és piacméret előrejelzések.

Internet a háztartásokban, az ellátottságot befolyásoló tényezők modellezése. Az internettől való távolmaradás okai. Az internettel nem rendelkező háztartások szegmentációja a belépést gátló tényezők alapján. Az internet otthoni bevezetésének lehetséges motivációi (használati célok, alkalmazások, élethelyzetek, internetezésre alkalmas eszköz egy „kormányzati program” keretében, költségviselő képesség, stb.). Internet-technológiákkal és internetszolgáltatókkal kapcsolatos ismeretek és preferenciák. „Az otthoni hozzáférés technológiája (xDSL, CaNet/HFC, FTTx HSI, MBB, egyéb broadband) és szolgáltatója, az internetezés költségei. „Helyhez kötött” vs mobilinternet keresztelemzések, a mobilinternet helyettesítő/kiegészítő szerepének vizsgálata. „Tethering”. A jelenleg használt internetkapcsolat sávszélességével kapcsolatos ismeretek (letöltési sebesség, garantált sávszélesség stb.) és azzal való elégedettség. Sávszélesség bővítésével szemben megfogalmazott igények, tervek, költségviselési hajlandóság, bővítési lehetőségek. ISP-k több szempontú piaci részesedés-vizsgálata (ügyfélszám, előfizetésszám, bevételek), hozzáférési technológiánként is. Szolgáltatókkal szembeni elvárások és elégedettségKoronavírus-járvány hatására történő változások (új előfizetés, csomagváltás, szolgáltatóváltás, lemondás). Internet-használat intenzitásának változása, az esetleges növekedés okai. Hűségszerződések, új előfizetési és váltási tervek, árérzékenység vizsgálat, jövőbeni előfizetés beszerzésénél figyelembe vett és preferált szolgáltatók. Az otthoni internetezés céljai és körülményei, hozzáadott értékű (VAS/add-on) szolgáltatások ismertsége, igénybevétele, megítélése, igények. Internet-biztonsággal összefüggő jelenlegi alkalmazások. VoIN megoldások ismertsége és elfogadottsága, az internetes telefonálás jelene és jövője. Az otthoni internet mobilitása és „megoszthatósága” iránti igény, WiFi megoldások elterjedtsége és az otthoni internethez kapcsolódó eszközök. WiFi eszközök/megoldások paraméterei – saját vs bérelt, dual-band, WiFi range extrender, stb. WiFi-vel kapcsolatos problémák, hiányosságok, „fejlett/intelligens” WiFi megoldásokkal/szolgáltatásokkal kapcsolatos jövőbeni igények. Az internet otthoni terjedésének előrejelzése idősor-elemzési technikákkal és a háztartások beszerzési szándékaira építve; piacméret és piacszerkezet prognózisok.

Fix telefon ellátottság a hazai háztartásokban. Díjcsomagok, telefonszolgáltatás igénybevétele más távközlési szolgáltatásokkal együtt, hűségszerződések. „Access típusú” szolgáltatások elterjedtsége: PSTN/ISDN, VoCa, szélessávú hozzáférésen keresztüli VoIP szolgáltatások. A háztartások vezetékes hang kiadásának volumene és struktúrája. Szolgáltatói részesedések (ügyfél/access és bevétel-alapon, technológiánként is). VoIP/VoIN megoldások ismertsége és elfogadottsága, a nyilvános internet feletti telefónia jelene és jövője a lakossági szegmensben. A háztartások fix telefóniával kapcsolatos tervei, penetrációs és piacméret előrejelzések.

A háztartások beszédcélú mobiltelefon ellátottsága és mobilszolgáltatói kapcsolatrendszere. Háztartás-szintű mobil- és „vezetékes” keresztelemzések (mobil-vezetékes helyettesítő-hatás kimutatása), előrejelzések. Legfőbb „egyéni-szintű” mobilpiaci eredmények: penetráció, post-paid flottás vs post-paid nem flottás vs pre-paid, szolgáltatói kapcsolatok, kiadások, részesedések, idősorok és előrejelzések (részletes mobilpiaci elemzések az „Infokommunikáció az egyének szintjén” című modulban).

Távközlési szolgáltatások (fizetős televízió szolgáltatás, internet, vezetékes hang, mobil) igénybevételének keresztösszefüggései. Távközlési szolgáltatók a háztartásokban, a szolgáltatói kapcsolatok összefüggései. A teljes lakossági távközlési piac mérete és szerkezete, idősoros eredmények, előrejelzések. Szolgáltatók pozíciói a teljes lakossági távközlési piacon, ügyfél- és bevétel-alapú részesedések – idősorosan is.

Több szolgáltatást egy szolgáltatótól igénybe vevő háztartások aránya, száma és profilja; illetve mindezek idősoros változása. Szolgáltatáscsomagok elterjedtsége, az egyes szolgáltatók pozíciói a különböző csomagajánlatok piacán, „xPlay” ráfordítások – idősorosan is. Távközlési szolgáltatások jövőbeni csomagolásának lehetőségei a lakosság számára, xPlay ajánlatok iránti jövőbeli igények. „Mobilt” (hang és/vagy internet) is tartalmazó csomagajánlatok jelenlegi fogyasztásai mintázatai. Integrált vezetékes-mobil távközlési szolgáltatáscsomagokkal („FMC”) kapcsolatos ismeretek, preferenciák, attitűdök, hajtóerők, akadályozók részletes vizsgálata. FMC/konvergens szolgáltatói percepciók. Fix-mobil konvergens ajánlatok jövőbeni potenciálja: az egyes szolgáltatási elemek „értéke”, elvárt kedvezmények, szolgáltatókkal kapcsolatos preferenciák. Fix-mobil konvergens ajánlatokkal szembeni elzárkózás okai. „Near-core / non-core”: távközlési szolgáltatók elfogadottsága havidíjas/”felhő-modell” szerint nyújtott IT szolgáltatási, illetve különböző (nem infokommunikációs-jellegű) szolgáltatási területeken.

Távközlési szolgáltatóknál történő ügyintézési módok és preferenciák, az online ügyintézés jelene és jövője. Távközlési piacon történt változásokkal kapcsolatos ismeretek és ezekkel kapcsolatos várakozások. Távközlési szolgáltatók megkeresései.

 

Státusz

Megjelenés: 2022. október

(A 2021-es elemzés elérhető, azonnal szállítható.)ó

 

Támogatás

Komplex másodelemzések ügyféligényre szabva, egyedi szegmentáció lehetőségével, további kereszt-összefüggések feltárásával.

Tanácsadói támogatás és beépítő workshop: az eredmények kontextusban értelmezését, üzleti felhasználását és stratégiába illesztését a BellResearch tanácsadói segítik az érintett területek bevonásával.