Digitális transzformáció

Magyar Infokommunikációs Jelentés 2022 // Üzleti szegmens

Szegmens

Üzleti szegmens: 10+ fős hazai társas vállalkozások (kis-, közép- és nagyvállalatok)

 

Tematika

Üzleti környezet, működés, verseny. A 10+ főt foglalkoztató társas vállalkozások ügyfélköre – számosság, földrajzi összetétel, B2B vs B2C. Stratégiai/üzleti tervezés gyakorlata, a tervezés időhorizontja és formái. A vállalkozások rövid- és hossztávú céljai, versenytényezők, üzleti kihívások.

A társas vállalkozások IT infrastrukturális fejlettségének legfőbb indikátorai: hardver- és szoftvereszközök, hálózatok penetrációs mutatói. IT szolgáltatások használata. IT projektek, a fejlesztések motivációi és akadályozói, fejlesztések megtérülésének számítására használt módszerek elterjedtsége. Üzleti és ügyviteli folyamatok informatikai támogatottságának vizsgálata, az egyes üzleti / ügyviteli folyamatok támogatására igénybe vett alkalmazások elterjedtsége. Vállalati honlap-penetráció, Facebook és egyéb közösségi oldalak penetrációja. „Big Data” és IoT – jelenlegi megoldások fajtái és várható jövőbeli igények, a bevezetés fő szponzorai és stakeholderei, a jelenlegi és a jövőbeli potenciális használat területei, az adattovábbításhoz használt megoldások, végberendezések kapcsolódása, fizetési konstrukciók, dobozos vs. egyedi IoT. A digitális értékesítés / e-business támogatása, online és mobil applikáción keresztül történő értékesítés penetrációja, bevezetési tervek vizsgálata. Külföldre történő értékesítés, Online szerződéskötés és számlázás, online pénztárgépek, bankkártya-leolvasó terminálok és online bankkártyás fizetés használata. Távmunka elterjedtsége, távmunkában, távmunkához használt ICT megoldások. Az okos megoldások hasznosságának megítélése, a legfontosabb alkalmazási területek és a potenciálisan leginkább vonzó használati célok vizsgálata, a bevezetést gátló legjelentősebb tényezők, jövőbeli bevezetésre vonatkozó tervek. Ügyféladatok tárolásának módjai, adatelemzési megoldások (adattárház, Big Data, VIR, BI, AI) penetrációja és bevezetési tervek, adatelemzési megoldásokkal támogatott üzleti területek, GDPR-nak való megfelelés

Stratégia-alkotásért és implementációért felelős területek vizsgálata, digitalizációt támogató egyes központi intézkedések (pl. digitális tehetségek felvétele, vagy inkubációs tőke biztosítása) megléte. Termékek és szolgáltatások digitális adaptációja, agilizációs módszertanok használata, az ügyfél-visszajelzések gyűjtése és beépítése a fejlesztési folyamatokba. Digitális ügyfelek jelenlegi és potenciális részesedése a vállalati bevételekből, az ügyfél-interakciók digitalizáltsága a jelenben és a várható jövőben. Digitális marketingcsatornák használatának mértéke a marketingben és az értékesítésben. Digitális interakciók és ügyféladatok gyűjtése, azok felhasználásának mélysége az üzleti tervezésben, modellezésben, előrejelzésben és értékesítésben. Világos digitalizációs céltérkép és transzformációs menetrend megléte, a vállalat elhelyezése a digitális transzformáció életciklus-görbéjén, digitális módszertanok alkalmazása és ilyen módon elérhető versenyelőnyök. Vállalatirányítás és a működés átláthatóságának digitális támogatása a jelenben és jövőben, menedzsment automatizálás komplexitása és az ezzel kapcsolatos tervek. IT terület szerepe a vállalati digitális transzformációban, annak mértéke és fajtái. Az IT költésvetés digitális transzformációt támogató részének mérete, ilyen célt szolgáló elkülönített források vizsgálata. Az IT terület rugalmassága és működési modelljének érettsége a digitalizáció tükrében. Munkahelyi és vállalati kultúra, kommunikáció és együttműködés típusai, innovativitás mértéke, agilis módszertanok bevonása. Diszrupcióval kapcsolatos attitűdök (pl. termék mint szolgáltatás, közösségi megosztás, értéklánc szétbontás, stb.) vizsgálata. Internet-használók és ICT specialisták digitális képességei. Digitális üzleti tranzakciók. Digitális technológiák vállalati integrációja, e-kereskedelem, digitális közszolgáltatások használata. Robotizáció, ipari robotok és mesterséges intelligencia használata, ezzel kapcsolatos tervek és jövőkép. A használt robotok típusai, egymással való összehangoltságuk mértéke, Ipar 4.0 fogalmának, jelentésének ismerete. „Sharing economy” beépülése a vállalati működésbe. Kormányzati irányú elektronikus kötelezettségek (pl. NAV) és azok hatása a vállalati digitalizációra. Kormányzati digitális fejlesztési elképzelések ismerete, ezekhez kapcsolódó attitűdök.

A vállalati digitalizáltságának, digitális transzformációjának foka: Digitális Transzformációs Index 2022 (DTI) és területi részindexek, úgymint Stratégia és Vezetés, Termékek és szolgáltatások, Ügyfélkapcsolatok, Működés és Logisztika, Vállalati szolgáltatások és irányítás, IT, Munkahely és vállalati kultúra. Vállalatok szegmentációja a DTI szerint (cégméret, iparág, egyéb cégjellemzők mentén). A DTI mutatóban és részterületi mutatókban bekövetkezett változások az előző évhez képest.

 

Státusz

Megjelenés: 2022. december

(A 2021-es elemzés elérhető, azonnal szállítható.)

 

Támogatás

Komplex másodelemzések ügyféligényre szabva, egyedi szegmentáció lehetőségével, további kereszt-összefüggések feltárásával.

Tanácsadói támogatás és beépítő workshop: az eredmények kontextusban értelmezését, üzleti felhasználását és stratégiába illesztését a BellResearch tanácsadói segítik az érintett területek bevonásával.