Helyhez kötött távközlési szolgáltatások

Magyar Infokommunikációs Jelentés 2021 // Üzleti szegmens

Szegmens

A teljes üzleti szegmens: 1+ fős hazai társas vállalkozások (mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok) és intézmények (önkormányzati és központi forrásból finanszírozott szervezetek)

 

Tervezett tematika

Cégek belföldi telephelyszerkezete illetve külföldi/nemzetközi kapcsolatrendszere. Telephelyek közötti, illetve egyéb belföldi kapcsolati rendszerrel [partnerek, beszállítók stb.] fenntartott adatátviteli hálózatok, nemzetközi adatátvitel a vállalati és intézményi célcsoportokban. Adatátviteli technológiák, megoldások elterjedtsége [MLL, IP-VPN/MPLS, Layer2 VPN/Ethernet VPN, ATM, X.25, Frame-relay, stb.]. Adatátviteli hálózatok alkalmazási területei és a fejlesztések motivációi. Adatátviteli szolgáltató-kapcsolatok, szolgáltatók több szempontú részesedés-vizsgálata. A B2B/A „helyhez kötött” adatátviteli piac mérete összességében és főbb technológiánként. Technológiai migrációs hajlandóság a bérelt vonali előfizetésektől a felhő irányába, az elvárt megtakarítás mértéke. 2021-22-es fejlesztési és új előfizetés beszerzési tervek a belföldi és nemzetközi „vezetékes” adatkommunikációban, előrejelzések.

„Vezetékes” internet penetráció a társas vállalkozások és költségvetési intézmények körében, a hozzáféréssel rendelkező cégek / intézmények számának és összetételének változása, az internettől való elzárkózás okai. Alkalmazott „vezetékes” technológiák, hozzáférési piacok [xDSL, MLLI, CaNet, Optikai internet, stb.] jellemzői. Sávszélesség és azzal való elégedettség. Internet-előfizetésekhez kapcsolódó „VAS” szolgáltatások [pl. email postafiók/tárhely, webtárhely, domain név, Fix IP-cím, Wifi-képes eszköz, vírusvédelmi/internetbiztonsági szolgáltatások, mobilinternet „back-up” megoldás, felhőalapú informatikai szolgáltatások (pl. O365)]. Hozzáférési költségek és azok struktúrája. Szolgáltatók többdimenziós részesedés-vizsgálata [ügyfélszám, hozzáférések száma, bevételek stb. alapján] összességében és a „vezetékes” internet-hozzáférési piac egyes technológiai és felvevőpiaci szegmenseiben. xDSL technológiájú előfizetések használatának okai, migrációs tervek, cseréjük tervezett időpontja, potenciális helyettesítő technológiák választása. Sávszélesség-bővítések [upgrade], szélessávú migrációk és piacbővítő hatásuk. 2021-22-es új „vezetékes” internet beszerzési tervek. Szolgáltatókkal kapcsolatos preferenciák. Emelt szintű „SLA-jellegű” szolgáltatások iránti igény és fizetőképes kereslet. Tervezett hálózati fejlesztések 2022 végéig. SD-WAN penetráció és bevezetési tervek. Az SD-WAN vonzereje, előnyei. „Vezetékes” internettel nem rendelkező szervezetek „elzárkózásának” okai. Új hozzáférést vásárló cégek és intézmények multidimenziós profilírozása, az “új belépők” hozzáférési technológiapreferenciái, kereslet-előrejelzés, trendelemzés. „Helyhez kötött” vs mobilinternet keresztelemzések, a „large screen” mobilinternet helyettesítő/kiegészítő szerepének vizsgálata. Az internet fontossága a vállalkozások, intézmények számára. Szervezeten belüli ellátottság [internethez hozzáférő alkalmazottak, internetes PC-k]. A szervezet jelenlegi internethasználatának céljai és tervezett jövőbeni használati célok. Vállalati WiFi hálózatok használata. Wifi Mesh rendszerek és menedzselt WiFi iránti igények.

Fix telefon-ellátottság és a fix telefóniával kapcsolatos jövőbeli tervek, a vezetékes hang szerepének változása a gazdálkodó szervezetek illetve intézmények kommunikációs struktúrájában. „Access-típusú” szolgáltatások: PSTN/ISDN, VoCa [kábeltelefónia], egyéb VoIP szolgáltatások. Szolgáltató-kapcsolatok, kiadások és jövőbeli tervek. A vállalati adathálózaton [WAN] keresztüli vezetékes hang elterjedtsége. VoIN megoldások penetrációja és kapcsolódó ráfordítások. A társas vállalkozások és intézmények fix telefonra fordított kiadásának volumene és szerkezete. Távközlési szolgáltatók részesedésének több szempontú elemzése [ügyfél, fővonal, bevétel, stb. alapján] az üzleti szegmens [vállalatok / intézmények] fix telefonpiacán. Vezetékes-mobil keresztelemzések, a mobil helyettesítő szerepének vizsgálata. Előrejelzések: az üzleti „vezetékes” hang előfizetés állomány, vállalati és intézményi kiadások, piacméret.

PayTV szolgáltatások használata, kiadások, szolgáltatói kapcsolatok, részesedések. Üzleti vs. lakossági típusú előfizetések.

A „helyhez kötött” távközlési szolgáltatások teljes vállalati és intézményi piacának mérete, szerkezete. A „vezetékes” szolgáltatások keresztösszefüggései, a távközlési szolgáltató-kapcsolatok heterogenitása, a kínálati oldali szereplők ügyfélszáma, bevétele és részesedési mutatói. A meghatározó piaci szereplők üzleti „vezetékes” ügyfélkörének jellemző profilja, a szolgáltatói bevételek felvevőpiaci és technológiai szerkezete. Az üzleti „vezetékes” piac méretére és szerkezetére vonatkozó jövőbeni előrejelzések.

 

Státusz

Megjelenés: 2021. augusztus

(A 2020-as elemzés elérhető, azonnal szállítható.)

 

Támogatás

Komplex másodelemzések ügyféligényre szabva, egyedi szegmentáció lehetőségével, további kereszt-összefüggések feltárásával.

Tanácsadói támogatás és beépítő workshop: az eredmények kontextusban értelmezését, üzleti felhasználását és stratégiába illesztését a BellResearch tanácsadói segítik az érintett területek bevonásával.